Caballero Fabriek

TwitterFacebook

Greenstone

Greenstone is een door het ministerie van Justitie erkend recherchebureau voor het bedrijfsleven en de overheid.
Daarnaast is Greenstone een van overheidswege gecertificeerd opleidingsinstituut voor rechercheopleidingen. Vanuit de expertise en jarenlange ervaring met fraudeonderzoek wordt onder andere de boeiende opleiding tot particulier rechercheur (ook wel: ‘privé-detective') gegeven, waarmee het officiële en verplichte diploma particulier onderzoeker kan worden behaald.
Voor meer informatie over fraudeonderzoek kunt u kijken op:
www.greenstone.nl
Voor meer informatie over de rechercheopleidingen kunt u kijken op:
www.particulieronderzoeker.com

www.greenstone.nl
info@greenstone.nl
070-3222586